20 Mayıs 2018 Pazar

Ruhr'u, işte bu yüzden örnek verdim. Adamlar koskoca bir sanayi havzasını kültür bölgesi haline getiriyorlar, biz kalıcı bir iş yapmamamız bir yana, Üçüncü Selim'in Aynalıkavak Kasrı'na alüminyum oluk takıyoruz!

İstanbul ve Ruhr

Murat Bardakçı 

RUHR havzası, Almanya'nın yüzlerce senelik kömür ve sanayi bölgesidir. Özellikle iki dünya savaşı öncesinde parlayan askerî üretimin ihtiyaçları başta olmak üzere ısınmadan sanayie kadar hemen her alanda gereken kömür buradan karşılanmıştır.
Bölge başta Essen ile Duisburg, Dortmund ve Gelsenkirchen olmak üzere 53 şehir ve kasabadan meydana gelir. "Ruhr" demek "kömür" demektir ve günlük hayatın kömür ve sanayi ağırlıklı olması yüzünden havza 19. asırdan buyana "erkek" ve "erkeklikle özdeşleşmiş bölge" kabul edilir.
"Edilir" değil, "edilirdi" demem daha doğru olacak; zira Ruhr artık sanayi değil, sadece bir sanat ve kültür bölgesi... Bütün madenler kapatıldı, bu sektördekiler başka iş alanlarına yönlendirildiler.
Almanlar, Ruhr'u kömür havzası olmaktan çıkartıp kültür ve sanat bölgesi haline getirmek için birkaç seneden buyana çaba sarfediyorlardı ve aldıkları örnek de, Birleşik Amerika'nın Pittsburgh şehriydi. Bundan çeyrek asır öncesine kadar Amerika'nın en büyük çelik merkezi olan Pittsburgh'daki tesisler yavaş yavaş kapatılıp başka yerlere taşınmış, şehrin ortasından geçen Ohio ve Manongahela Nehirleri'nin iki tarafındaki büyük fabrika binaları da sanat merkezi, sergi salonu ve müze haline getirilmişti.

PITTSBURGH'UN İLHAMI

2010